Katalogi logo
KATALOG ZBORNICE ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
11. 05. 2022
7. 06. 2023
Danes z Zbornico za poslovanje z nepremičninami (ZPN) sodeluje večina podjetij, ki se ukvarjajo z posredovanjem nepremičnin, upravljanjem nepremičnin in njihovim ocenjevanjem. Vsako leto organiziramo tradicionalni letni posvet Poslovanje z nepremičninami. Dvig ugleda dejavnosti in  zaščita interesa svojih članov je prednostna naloga ZPN. 
 
Zbornica za poslovanje z nepremičninami kot sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije, sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v okviru GZS in v razmerjih do zunanjih dejavnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije. Sodelovanje z uradnimi organi in zastopstvom R Slovenije v institucijah EU ter s posameznimi ministrstvi. Zastopanje na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese njenih članov. Poleg tega Zbornica za poslovanje z nepremičninami zastopa tudi druge posebne interese svojih članov. 
Navaden iskalnik
Regija
Imetnik Certifikata Zaupanja vredna nepremičninska družba
Imetnik Certifikata Zaupanja vreden upravnik
Podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami
Član ZDNP
Član ZUN
Član ZSS
Član ZOP
Najdi
Počisti