Katalogi logo
Splošni pogoji uporabe portala katalogi GZS

S to spletno stranjo upravlja Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS). Vsebine, objavljene na spletnih straneh katalogi2.gzs.si so last GZS in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Na straneh katalogi2.gzs.si so nekatere povezave, ki kažejo na spletne strani drugih ponudnikov informacij. GZS ne sprejema nikakršne odgovornosti za delovanje teh strani in njihovo vsebino. Prav tako GZS ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

GZS izjavlja, da pripravlja informacije, ki so objavljene na njenih spletnih straneh z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato GZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak ali netočnosti podatkov.

Podatki na katalogi2.gzs.si so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Uporabniki podatkov so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene na katalogi2.gzs.si, le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz katalogi2.gzs.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni na katalogi2.gzs.si. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih na katalogi2.gzs.si, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi katalogi2.gzs.si.
GZS zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov. Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s Splošnimi pogoji o uporabi katalogi.gzs.si. GZS bo v primeru kršitev zoper kršitelja ukrepala v skladu z zakonom.
GZS ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovorna glede morebitne nezakonite uporabe podatka iz baze podatkov katalogi2.gzs.si s strani uporabnika. Uporabnik je v vsakem primeru kazensko odgovoren v primeru uporabe podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP-1, ZEKOM, ZvPot ali katerim drugim zakonom, ki ureja obdelavo osebnih podatkov.
Ljubljana, 2021


© Gospodarska zbornica Slovenije