Katalogi logo
REGISTER ČLANOV ZRS
18. 06. 2021
28. 02. 2024
Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS) združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje in so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje standardna klasifikacija dejavnosti 2008, razporejeni pod številko 69.200.

Združenje računovodskih servisov je bilo kot stanovska organizacija ustanovljeno koncem leta 1996 v okviru GZS in deluje po načelu čim tesnejšega sodelovanja s članicami. S 1. 1. 2009 se je preimenovalo v Zbornico računovodskih servisov.
Navaden iskalnik
Dejavnosti
Regija
Vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
Zavarovanje poklicne odgovornosti
Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
Potrdilo o opravljanju dejavnosti
Potrdila o usposobljenosti zaposlenih
Najdi
Počisti