Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

po osnovnih podatkih


po okoljskem blagu


po okoljskih storitvahPODJETJA Z OKOLJSKIMI DEJAVNOSTMI
 Iskanje storitev po okoljskih področjih

Varstvo zraka (instaliranje in servisiranje opreme za zmanjševanje onesnaževanja zraka)
Ravnanje z odpadnimi vodami in varstvo površinskih voda (gradnja in delovanje sistemov za čiščenje odpadnih vod)
Ravnanje z odpadki (storitve odstranjevanja odpadkov, ravnanja z odpadki, postopki recikliranja)
Varstvo tal in podzemnih voda (saniranje tal in čiščenje podzemnih vod, spodbujena biorazgradnja (postopki remediacije))
Obvladovanje hrupa in vibracij (instaliranje in storitve ravnanja z opremo za obvladovanje hrupa in vibracij)
Okoljski kontrakting/inženirske in svetovalne storitve (inženirsko oblikovanje, specifikacije, projektni management za čistil.naprave, okolj.pregledi, pvo, okolj.ekonomika, opravljanje zakon.predp.storitev, ekol.raziskave)
Okoljski monitoring in analize (zbiranje podatkov, merjenje in monitoring, vzorčenje, analize vzorcev, laboratorijske storitve)
Obnovljivi viri energije (instaliranje in delovanje tehnologij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov)
(Toplotno) energetski management (učinkovita in racionalna raba energije in toplote) (energetski pregledi, instaliranje opreme za izboljšanje energetske učinkovitosti)
Varstvo morja (čiščenje onesnaženega morja)
Drugo (drugo)

Anketa


Služba za varstvo okolja


   
  4.7.2016
AquafilSLO d.o.o.

4.7.2016
EKOREC d.o.o.

4.7.2016
PRVA IP d.o.o.

4.7.2016
ECO NAFTA D.O.O.

4.7.2016
MARKO ZUPANC S.P.