Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

po osnovnih podatkih


po okoljskem blagu


po okoljskih storitvahPODJETJA Z OKOLJSKIMI DEJAVNOSTMI
 Iskanje blaga po okoljskih področjih

Varstvo zraka (naprave za čiščenje plinov, kolektorji prahu, incineratorji)
Ravnanje z odpadnimi vodami in varstvo površinskih voda (prezračevalni sistemi, tehnologije separacije, filtri,kemično čiščenje, črpalke, cevi)
Ravnanje z odpadki (opreme za predelavo odpadkov, recikliranje, zbiranje, vozila za ravnanje z odpadki)
Varstvo tal in podzemnih voda (zračni filtri, absorbenti, protierozijske bariere, sistem ohranitvene/konzervacijske obdelave tal)
Obvladovanje hrupa in vibracij (glušniki, dušilci, sistemi obvladovanja vibracij)
Okoljski kontrakting/inženirske in svetovalne storitve (programska oprema za sisteme ravnanja z okoljem in za okoljske presoje, zakonsko predpisana dokumentacija)
Okoljski monitoring in analize (merilna oprema in oprema za monitoring, sistemi vzorčenja, nadzorni procesni sistemi)
Obnovljivi viri energije (oprema za izkoriščanje energije vode, vetra, sonca, fotonov, bibavice in geotermalne energije)
(Toplotno) energetski management (učinkovita in racionalna raba energije in toplote) (oprema za energetski monitoring, programska oprema za energetsko učinkovitost)
Varstvo morja (obvladovanje onesnaževanja morja in preventivna oprema, absorbenti, vodne ovire)
Drugo (drugo)

Anketa


Služba za varstvo okolja


   
  4.7.2016
AquafilSLO d.o.o.

4.7.2016
EKOREC d.o.o.

4.7.2016
PRVA IP d.o.o.

4.7.2016
ECO NAFTA D.O.O.

4.7.2016
MARKO ZUPANC S.P.