Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

po osnovnih podatkih


Iskanje po proizvodih


Pregled po proizvodih


Iskanje po izvoznih proizvodih


Pregled po izvoznih proizvodihKATALOG NOTRANJSKO - KRAŠKEGA GOSPODARSTVA
 Iskanje po proizvodih

08.1 Kamen, pesek in glina  
08.9 Druge rudnine in kamnine  
10.1 Konzervirano meso in mesni izdelki  
10.5 Mlečni izdelki  
10.7 Pekarski izdelki in testenine  
10.8 Druga živila  
10.9 Pripravljena krmila  
14.1 Oblačila, razen krznenih  
16.1 Les, žagan in skobljan  
16.2 Leseni, plutovinasti in pletarski izdelki  
22.2 Izdelki iz plastičnih mas  
23.5 Cement, apno in mavec  
23.6 Izdelki iz betona, cementa in mavca  
24.4 Osnovne plemenite in druge neželezne kovine  
24.5 Litje kovin  
25.1 Kovinski izdelki za gradbeništvo  
25.7 Rezila, orodje, ključavnice in okovje  
25.9 Drugi kovinski izdelki  
26.1 Elektronske komponente in plošče  
27.1 Elektromotorji, generatorji in transformatorji, naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike  
27.5 Gospodinjske naprave  
28.1 Stroji in oprema za splošne namene  
28.2 Druge naprave za splošne namene  
28.4 Obdelovalni stroji  
28.9 Drugi stroji in naprave za posebne namene  
29.2 Karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice  
31.0 Pohištvo  
32.9 Drugi končni izdelki, d. n.  
35.3 Oskrba s paro, vročo in hladilno vodo  
38.1 Odpadki; zbiranje in odvoz odpadkov  
38.2 Ravnanje z odpadki  
38.3 Reciklaža; sekundarne surovine  

Anketa