Vstopna stran / Portal

  Domov O katalogu Pomoč
 
 
Išči v tem katalogu

po osnovnih podatkih


Iskanje po proizvodih


Pregled po proizvodih


Iskanje po izvoznih proizvodih


Pregled po izvoznih proizvodih

KATALOG POMURSKEGA GOSPODARSTVA
 

01.1 Pridelki netrajnih rastlin  
01.4 Žive živali in živalski proizvodi  
01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo (razen veterinarskih)  
02.1 Gozdno drevje in storitve drevesnic  
02.2 Neobdelan les  
02.4 Storitve za gozdarstvo  
08.1 Kamen, pesek in glina  
10.1 Konzervirano meso in mesni izdelki  
10.5 Mlečni izdelki  
10.6 Mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki  
10.7 Pekarski izdelki in testenine  
10.8 Druga živila  
10.9 Pripravljena krmila  
11.0 Pijače  
13.9 Druge tekstilije  
14.1 Oblačila, razen krznenih  
14.3 Pletena in kvačkana oblačila  
15.1 Strojeno in dodelano usnje; potovalna galanterija in sedlarski izdelki; obdelano in barvano krzno  
15.2 Obutev  
16.1 Les, žagan in skobljan  
16.2 Leseni, plutovinasti in pletarski izdelki  
17.2 Izdelki iz papirja in kartona  
18.1 Tiskanje, priprava za tisk, knjigoveštvo  
18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  
19.2 Naftni derivati  
20.1 Osnovne kemikalije, gnojila in dušikove spojine, plastične mase in sintetični kavčuk v primarni obliki  
20.3 Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti  
20.5 Drugi kemični izdelki  
21.2 Farmacevtski preparati  
22.1 Izdelki iz gume  
22.2 Izdelki iz plastičnih mas  
23.3 Neognjevzdržna gradbena keramika  
23.6 Izdelki iz betona, cementa in mavca  
23.9 Brusilna sredstva in drugi nekovinski mineralni izdelki  
24.3 Drugi izdelki primarne predelave jekla  
24.4 Osnovne plemenite in druge neželezne kovine  
25.1 Kovinski izdelki za gradbeništvo  
25.2 Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin  
25.4 Orožje in strelivo  
25.7 Rezila, orodje, ključavnice in okovje  
25.9 Drugi kovinski izdelki  
26.1 Elektronske komponente in plošče  
26.2 Računalniki in periferne naprave  
26.3 Komunikacijske naprave  
26.4 Elektronske naprave za široko rabo  
26.5 Merilni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave; ure  
26.8 Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa  
27.1 Elektromotorji, generatorji in transformatorji, naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike  
27.3 Oplaščeni vodniki in naprave za ožičenje  
27.4 Naprave in oprema za razsvetljavo  
27.5 Gospodinjske naprave  
27.9 Druge električne naprave  
28.2 Druge naprave za splošne namene  
28.3 Kmetijski in gozdarski stroji  
28.4 Obdelovalni stroji  
28.9 Drugi stroji in naprave za posebne namene  
29.1 Motorna vozila  
29.2 Karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice  
30.1 Ladje in čolni  
31.0 Pohištvo  
32.5 Medicinski instrumenti, naprave in pripomočki  
32.9 Drugi končni izdelki, d. n.  
33.1 Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav  
33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav  
35.3 Oskrba s paro, vročo in hladilno vodo  
36.0 Voda; obdelava vode in oskrba z njo  
37.0 Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato  
38.1 Odpadki; zbiranje in odvoz odpadkov  
41.0 Stavbe in gradnja stavb  
42.1 Ceste in železnice; gradnja cest in železnic  
42.2 Objekti in gradnja objektov oskrbne infrastrukture  
42.9 Drugi inženirski objekti in gradnja drugih inženirskih objektov  
43.1 Pripravljalna dela na gradbišču  
43.2 Inštaliranje pri gradnjah  
43.3 Zaključna gradbena dela  
43.9 Postavljanje streh in druga specializirana gradbena dela  
45.1 Prodaja motornih vozil  
45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil  
45.3 Prodaja delov in opreme za motorna vozila  
45.4 Prodaja, popravila in vzdrževanje motornih koles, delov in opreme zanje  
46.1 Posredovanje pri veleprodaji  
46.2 Veleprodaja kmetijskih surovin in živih živali  
46.3 Veleprodaja živil, pijač, tobačnih izdelkov  
46.4 Veleprodaja izdelkov široke rabe  
46.5 Veleprodaja informacijske in komunikacijske opreme  
46.6 Veleprodaja drugih strojev, naprav, opreme  
46.7 Druga specializirana veleprodaja  
46.9 Nespecializirana veleprodaja  
47.0 Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles  
49.3 Drug kopenski prevoz potnikov  
49.4 Cestni prevoz tovora; selitvene storitve  
52.1 Skladiščenje  
52.2 Spremljajoče prometne storitve  
55.1 Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  
56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi  
58.1 Izdajanje knjig, periodike in druge založniške storitve  
58.2 Izdajanje računalniške programske opreme  
59.1 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
60.1 Predvajanje radijskih programov  
60.2 Predvajanje televizijskih programov; izvirniki televizijskih programov  
61.1 Telekomunikacijske storitve po vodih  
61.2 Brezžične telekomunikacijske storitve  
61.3 Satelitske telekomunikacijske storitve  
62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane storitve  
63.1 Obdelava podatkov, gostiteljstvo in s tem povezane storitve; internetni portali  
63.9 Druge informacijske storitve  
64.2 Storitve holdingov  
64.9 Druge finančne storitve, razen storitev za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
66.1 Pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
66.2 Pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
68.1 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
68.2 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin